Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR)

Societatea comerciala TRADELIST ONLINE S.R.L., este preocupata de protectia datelor personale si implementeaza permanent masuri de protectie si securitate a datelor personale ale utilizatorilor, clientilor si a tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care colaboreaza.

Legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal o reprezinta - articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR - prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale.

Datele pe care le detinem despre dumneavoastra sunt in principal informatiile pe care ni le-ati furnizat pentru indeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informatii generate de executia contractului, sau in momentul in care trimiteti date accesand formularele de pe site-ul www.birouvanzari.ro (formular pentru solicitare informatii despre o anumita oferta de vanzare sau ansamblu/proiect imobiliar, formular de contact).

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care va pot fi solicitate si supuse prelucrarilor sunt urmatoarele: nume si prenume, cod numeric personal, seria si numarul cartii de identitate/pasaport, data si locul nasterii, cetatenia, domiciliul stabil, stare civila, resedinta, date de contact - numar de telefon personal, adresa de email, semnatura, date din actele de proprietate.

Ne rezervam dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru indeplinirea contractului.


    Datele personale ale beneficiarilor serviciilor S.C. TRADELIST ONLINE S.R.L. sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate urmatorilor destinatari:
  1. Persoana vizata (client/cumparator/vanzator);
  2. Birourilor notariale autorizate (in cazul in care solicitarea dumneavoastra necesita incheierea unui act notarial);
  3. Reprezentantului S.C. TRADELIST ONLINE S.R.L. caruia ii va fi repartizata solicitarea dumneavoastra;
  4. Auditorului energetic pentru cladiri/cadastristului/reprezentantului Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), doar in cazul in care dumneavostra solicitati efectuarea cadastrului/efectuarea certificatului energetic/actualizarea cadastrului/solicitare Extras de Carte Funciara pentru informare, pentru proprietatea dumneavostra.
  5. Politie, Parchet, Instante, organelor de control competente.

S.C. TRADELIST ONLINE S.R.L. garanteaza fiecarui beneficiar al serviciilor sale ca dezvaluirea datelor catre terti se face in baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati la literele a), b) si c) si numai pe baza consimtamantului/cererii exprese a beneficiarului.


Pentru orice informatie privind protectia datelor personale, ori daca semnalati nereguli in ce priveste respectarea Regulamentului General privind Protectia Datelor, va rugam sa trimiteti un mesaj catre responsabilul pentru protectia datelor personale la nivelul S.C. TRADELIST ONLINE S.R.L. la urmatoarea adresa de email: email .

Mai multe informatii avizate si detaliate privind noul Regulament General de Protectia Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al Anspdcp: www.dataprotection.ro.